Application of machine learning to ultrasound images to differentiate follicular neoplasms of the thyroid gland
Ilah Shin, Young Jae Kim, Kyunghwa Han, Eunjung Lee, Hye Jung Kim, Jung Hee Shin, Hee Jung Moon, Ji Hyun Youk, Kwang Gi Kim, Jin Young Kwak
Ultrasonography. 2020;39(3):257-265.   Published online 2020 Feb 29     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.19069
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Generating a multimodal artificial intelligence model to differentiate benign and malignant follicular neoplasms of the thyroid: A proof-of-concept study
Ann C. Lin, Zelong Liu, Justine Lee, Gustavo Fernandez Ranvier, Aida Taye, Randall Owen, David S. Matteson, Denise Lee
Surgery.2024; 175(1): 121.     CrossRef
A Novel Interpretable Radiomics Model to Distinguish Nodular Goiter From Malignant Thyroid Nodules
Hao Zhang, Yun-Feng Yang, Chao Yang, Yuan-Yuan Yang, Xin-Hong He, Chao Chen, Xue-Lin Song, Lei-Lei Ying, Ying Wang, Li-Chao Xu, Wen-Tao Li
Journal of Computer Assisted Tomography.2024; 48(2): 334.     CrossRef
The value of a neural network based on multi-scale feature fusion to ultrasound images for the differentiation in thyroid follicular neoplasms
Weiwei Chen, Xuejun Ni, Cheng Qian, Lei Yang, Zheng Zhang, Mengdan Li, Fanlei Kong, Mengqin Huang, Maosheng He, Yifei Yin
BMC Medical Imaging.2024;[Epub]     CrossRef
Prediction of Follicular Thyroid Neoplasm and Malignancy of Follicular Thyroid Neoplasm Using Multiparametric MRI
Bin Song, Tingting Zheng, Hao Wang, Lang Tang, Xiaoli Xie, Qingyin Fu, Weiyan Liu, Pu-Yeh Wu, Mengsu Zeng
Journal of Imaging Informatics in Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Models of ultrasonic radiomics and clinical characters for lymph node metastasis assessment in thyroid cancer: a retrospective study
Hui Zhu, Bing Yu, Yanyan Li, Yuhua Zhang, Juebin Jin, Yao Ai, Xiance Jin, Yan Yang
PeerJ.2023; 11: e14546.     CrossRef
Comparison of S-Detect and thyroid imaging reporting and data system classifications in the diagnosis of cytologically indeterminate thyroid nodules
Ling Zhou, Lin-lin Zheng, Chuan-ju Zhang, Hong-fen Wei, Li-long Xu, Mu-rui Zhang, Qiang Li, Gao-fei He, Edem Prince Ghamor-Amegavi, Shi-yan Li
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnostic performance of artificial intelligence-based computer-aided diagnosis system in longitudinal and transverse ultrasonic views for differentiating thyroid nodules
Lin-lin Zheng, Su-ya Ma, Ling Zhou, Cong Yu, Hai-shan Xu, Li-long Xu, Shi-yan Li
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
The progress of radiomics in thyroid nodules
XiaoFan Gao, Xuan Ran, Wei Ding
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence in thyroid ultrasound
Chun-Li Cao, Qiao-Li Li, Jin Tong, Li-Nan Shi, Wen-Xiao Li, Ya Xu, Jing Cheng, Ting-Ting Du, Jun Li, Xin-Wu Cui
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
AI in Thyroid Cancer Diagnosis: Techniques, Trends, and Future Directions
Yassine Habchi, Yassine Himeur, Hamza Kheddar, Abdelkrim Boukabou, Shadi Atalla, Ammar Chouchane, Abdelmalik Ouamane, Wathiq Mansoor
Systems.2023; 11(10): 519.     CrossRef
A Non-Invasive Follicular Thyroid Cancer Risk Prediction System Based on Deep Hybrid Multi-feature Fusion Network
Wu, PhD Yalin, Ge, MM Qiaoli, Yan, PhD Linyang, Sun, MD Desheng
ADVANCED ULTRASOUND IN DIAGNOSIS AND THERAPY.2023; 7(4): 373.     CrossRef
A hybrid optimization algorithm‐based feature selection for thyroid disease classifier with rough type‐2 fuzzy support vector machine
Vidhushavarshini Sureshkumar, Sathiyabhama Balasubramaniam, Vinayakumar Ravi, Ajay Arunachalam
Expert Systems.2022;[Epub]     CrossRef
Radiomic Detection of Malignancy within Thyroid Nodules Using Ultrasonography—A Systematic Review and Meta-Analysis
Eoin F. Cleere, Matthew G. Davey, Shane O’Neill, Mel Corbett, John P O’Donnell, Sean Hacking, Ivan J. Keogh, Aoife J. Lowery, Michael J. Kerin
Diagnostics.2022; 12(4): 794.     CrossRef
Deep convolutional neural networks in thyroid disease detection: A multi-classification comparison by ultrasonography and computed tomography
Xinyu Zhang, Vincent CS. Lee, Jia Rong, James C. Lee, Feng Liu
Computer Methods and Programs in Biomedicine.2022; 220: 106823.     CrossRef
Differentiate Thyroid Follicular Adenoma from Carcinoma with Combined Ultrasound Radiomics Features and Clinical Ultrasound Features
Bing Yu, Yanyan Li, Xiangle Yu, Yao Ai, Juebin Jin, Ji Zhang, YuHua Zhang, Hui Zhu, Congying Xie, Meixiao Shen, Yan Yang, Xiance Jin
Journal of Digital Imaging.2022; 35(5): 1362.     CrossRef
Clinicoradiological Characteristics in the Differential Diagnosis of Follicular-Patterned Lesions of the Thyroid: A Multicenter Cohort Study
Jeong Hoon Lee, Eun Ju Ha, Da Hyun Lee, Miran Han, Jung Hyun Park, Ji-hoon Kim
Korean Journal of Radiology.2022; 23(7): 763.     CrossRef
A comparison of artificial intelligence versus radiologists in the diagnosis of thyroid nodules using ultrasonography: a systematic review and meta-analysis
Pimrada Potipimpanon, Natamon Charakorn, Prakobkiat Hirunwiwatkul
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2022; 279(11): 5363.     CrossRef
A multi-channel deep convolutional neural network for multi-classifying thyroid diseases
Xinyu Zhang, Vincent C.S. Lee, Jia Rong, James C. Lee, Jiangning Song, Feng Liu
Computers in Biology and Medicine.2022; 148: 105961.     CrossRef
The Value of Sonography in Distinguishing Follicular Thyroid Carcinoma from Adenoma
Wen Li, Qing Song, Yu Lan, Jie Li, Ying Zhang, Lin Yan, Yingying Li, Yan Zhang, Yukun Luo
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 3991.     CrossRef