Contrast-enhanced ultrasound imaging features and clinical characteristics of combined hepatocellular cholangiocarcinoma: comparison with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma
Hai-Chun Zhang, Ting Zhu, Rong-Fei Hu, Long Wu
Ultrasonography. 2020;39(4):356-366.   Published online 2020 Mar 13     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.19093
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Meta-analysis of prognostic factors for overall survival and disease-free survival among resected patients with combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma
Tian-Run Lv, Hai-Jie Hu, Wen-Jie Ma, Fei Liu, Yan-Wen Jin, Fu-Yu Li
European Journal of Surgical Oncology.2024; 50(1): 107279.     CrossRef
Comparison contrast-enhanced CT with contrast-enhanced US in diagnosing combined hepatocellular-cholangiocarcinoma: a propensity score-matched study
Jie Yang, Yun Zhang, Wu-yong-ga Bao, Yi-di Chen, Hanyu Jiang, Jia-yan Huang, Ke-yu Zeng, Bin Song, Zi-xing Huang, Qiang Lu
Insights into Imaging.2024;[Epub]     CrossRef
Sonazoid-enhanced ultrasonography for noninvasive imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: special emphasis on the 2022 KLCA-NCC guideline
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Se Woo Kim
Ultrasonography.2023; 42(4): 479.     CrossRef
Combining serum AFP and CEUS LI-RADS for better diagnostic performance in Chinese high-risk patients
Wushuang Gong, Jiaqi Wu, Hong Wei, Zhaopeng Jiang, Ming Wan, Chengwei Wu, Weili Xue, Rao Ma, Xianli Zhou, Hang Zhou
La radiologia medica.2023; 128(4): 393.     CrossRef
Non-invasive imaging in the diagnosis of combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma
Yu-Ting Shen, Wen-Wen Yue, Hui-Xiong Xu
Abdominal Radiology.2023; 48(6): 2019.     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines From the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Radiology.2023; 24(6): 482.     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines from the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Abdominal Radiology.2023; 7(1): 1.     CrossRef
Assessment of arterial-phase hyperenhancement and late-phase washout of hepatocellular carcinoma—a meta-analysis of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) with SonoVue® and Sonazoid®
Jie Ren, Qiang Lu, Xiang Fei, Yi Dong, Mirko D´Onofrio, Paul S. Sidhu, Christoph F. Dietrich
European Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Current advances and future directions in combined hepatocellular and cholangiocarcinoma
Yu-Zhu Zhang, Yu-Chen Liu, Tong Su, Jiang-Nan Shi, Yi Huang, Bo Liang
Gastroenterology Report.2023;[Epub]     CrossRef
Preoperative Differentiation of Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma From Hepatocellular Carcinoma and Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A Nomogram Based on Ultrasonographic Features and Clinical Indicators
Yanling Chen, Qing Lu, Weibin Zhang, Jiaying Cao, Yi Dong, Wenping Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Prediction of Microvascular Invasion in Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma Based on Pre-operative Clinical Data and Contrast-Enhanced Ultrasound Characteristics
Yanling Chen, Qing Lu, Yuli Zhu, Beijian Huang, Yi Dong, Wenping Wang
Ultrasound in Medicine & Biology.2022; 48(7): 1190.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound manifestations of synchronous combined hepatocellular-cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma: A case report
Ling Gao, Jia-Yan Huang, Zi-Jian Lu, Qiang Lu
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(11): 3615.     CrossRef
Diagnostic criteria of perfluorobutane-enhanced ultrasonography for diagnosing hepatocellular carcinoma in high-risk individuals: how is late washout determined?
Hyo-Jin Kang, Jung Hoon Kim, Jeongin Yoo, Joon Koo Han
Ultrasonography.2022; 41(3): 530.     CrossRef
Development and Validation of a Nomogram for Differentiating Combined Hepatocellular Cholangiocarcinoma From Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Tao Wang, Wanxiang Wang, Jinfu Zhang, Xianwei Yang, Shu Shen, Wentao Wang
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef