Sonazoid-enhanced ultrasonography: comparison with CT/MRI Liver Imaging Reporting and Data System in patients with suspected hepatocellular carcinoma
Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Ji Hye Min, Yeun-Yoon Kim, Nam Hun Heo, Hyo Keun Lim
Ultrasonography. 2021;40(4):486-498.   Published online 2021 Jan 15     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20120
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Contrast-Enhanced Ultrasound With Perfluorobutane for Hepatocellular Carcinoma Diagnosis: Comparison of Imaging Phases and Diagnostic Criteria
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Jung Hoon Kim, Jiwon Park
American Journal of Roentgenology.2024;[Epub]     CrossRef
Value of Sonazoid-enhanced ultrasonography in characterizing indeterminate focal liver lesions on gadoxetic acid-enhanced liver MRI in patients without risk factors for hepatocellular carcinoma
Ji Yoon Ban, Tae Wook Kang, Woo Kyoung Jeong, Min Woo Lee, Boram Park, Kyoung Doo Song, Do Young Kim
PLOS ONE.2024; 19(5): e0304352.     CrossRef
Management Consensus Guidelines for Hepatocellular Carcinoma: 2023 Update on Surveillance, Diagnosis, Systemic Treatment, and Posttreatment Monitoring by the Taiwan Liver Cancer Association and the Gastroenterological Society of Taiwan
Wei Teng, Hung-Wei Wang, Shi-Ming Lin
Liver Cancer.2024; : 1.     CrossRef
Intra-individual comparison of Sonazoid contrast-enhanced ultrasound and SonoVue contrast-enhanced ultrasound in diagnosing hepatocellular carcinoma
Danxia Guo, Weijun Wan, Xiumei Bai, Rong Wen, Jinbo Peng, Peng Lin, Wei Liao, Weiche Huang, Dun Liu, Yuye Peng, Tong Kang, Hong Yang, Yun He
Abdominal Radiology.2024; 49(5): 1432.     CrossRef
Intraindividual Comparison of Contrast-Enhanced Ultrasound Using Perfluorobutane With Modified Criteria Versus CT/MRI LI-RADS Version 2018 for Diagnosing HCC in High-Risk Patients
Lingling Li, Siyue Mao, Jianwei Wang, Wei Zheng, Jingxian Shen, Dirk-André Clevert, Jianhua Zhou
American Journal of Roentgenology.2023; 220(5): 682.     CrossRef
Sonazoid-enhanced ultrasonography for noninvasive imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: special emphasis on the 2022 KLCA-NCC guideline
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Se Woo Kim
Ultrasonography.2023; 42(4): 479.     CrossRef
Head-to-head comparison of Sonazoid and SonoVue in the diagnosis of hepatocellular carcinoma for patients at high risk
Jiayan Huang, Ling Gao, Jiawu Li, Rui Yang, Zhenpeng Jiang, Min Liao, Yan Luo, Qiang Lu
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines From the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Radiology.2023; 24(6): 482.     CrossRef
Recent Advances in Perfluorocarbon-Based Delivery Systems for Cancer Theranostics
Yueying Yang, Yunhu Liu, Yanyan Jiang
Molecular Pharmaceutics.2023; 20(7): 3254.     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines from the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Abdominal Radiology.2023; 7(1): 1.     CrossRef
Perfluorobutane-Enhanced Ultrasound for Characterization of Hepatocellular Carcinoma From Non-hepatocellular Malignancies or Benignancy: Comparison of Imaging Acquisition Methods
Seungchul Han, Se Woo Kim, Sungeun Park, Jeong Hee Yoon, Hyo-Jin Kang, Jeongin Yoo, Ijin Joo, Jae Seok Bae, Jeong Min Lee
Ultrasound in Medicine & Biology.2023; 49(10): 2256.     CrossRef
Contrast-enhanced US with Sulfur Hexafluoride and Perfluorobutane: LI-RADS for Diagnosing Hepatocellular Carcinoma
Lingling Li, Xuebin Zou, Wei Zheng, Yu Li, Xiaohong Xu, Kai Li, Zhongzhen Su, Jing Han, Qing Li, Yanling Zuo, Shousong Xie, Hong Wen, Jianwei Wang, Zhixing Guo, Ruhai Zou, Jianhua Zhou
Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnosis of hepatocellular carcinoma using Sonazoid: a comprehensive review
Woo Kyoung Jeong
Journal of Liver Cancer.2023; 23(2): 272.     CrossRef
Assessment of arterial-phase hyperenhancement and late-phase washout of hepatocellular carcinoma—a meta-analysis of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) with SonoVue® and Sonazoid®
Jie Ren, Qiang Lu, Xiang Fei, Yi Dong, Mirko D´Onofrio, Paul S. Sidhu, Christoph F. Dietrich
European Radiology.2023; 34(6): 3795.     CrossRef
Comparison of modified CEUS LI‐RADS with sonazoid and CT/MRI LI‐RADS for diagnosis of hepatocellular carcinoma
Katsutoshi Sugimoto, Kazuhiro Saito, Natsuhiko Shirota, Naohisa Kamiyama, Kentaro Sakamaki, Hiroshi Takahashi, Takuya Wada, Tatsuya Kakegawa, Yusuke Tomita, Masakazu Abe, Yu Yoshimasu, Hirohito Takeuchi, Takao Itoi
Hepatology Research.2022; 52(8): 730.     CrossRef
Profiling hepatocellular carcinoma aggressiveness with contrast-enhanced ultrasound and gadoxetate disodium-enhanced MRI: An intra-individual comparative study based on the Liver Imaging Reporting and Data System
Jie Yang, Hanyu Jiang, Kunlin Xie, Mustafa R. Bashir, Haifeng Wan, Jiayan Huang, Yun Qin, Jie Chen, Qiang Lu, Bin Song
European Journal of Radiology.2022; 154: 110397.     CrossRef
Perfluorobutane-enhanced ultrasonography with a Kupffer phase: improved diagnostic sensitivity for hepatocellular carcinoma
Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Eun Sun Lee, Hyun Jeong Park, Jeong Min Lee
European Radiology.2022; 32(12): 8507.     CrossRef
Diagnostic criteria of perfluorobutane-enhanced ultrasonography for diagnosing hepatocellular carcinoma in high-risk individuals: how is late washout determined?
Hyo-Jin Kang, Jung Hoon Kim, Jeongin Yoo, Joon Koo Han
Ultrasonography.2022; 41(3): 530.     CrossRef
Contrast-Enhanced Ultrasound Using Perfluorobutane: Impact of Proposed Modified LI-RADS Criteria on Hepatocellular Carcinoma Detection
Lingling Li, Wei Zheng, Jianwei Wang, Jing Han, Zhixing Guo, Yixin Hu, Xiaoxian Li, Jianhua Zhou
American Journal of Roentgenology.2022; 219(3): 434.     CrossRef
Second-line Sonazoid-enhanced ultrasonography for Liver Imaging Reporting and Data System category 3 and 4 on gadoxetate-enhanced magnetic resonance imaging
Yeun-Yoon Kim, Ji Hye Min, Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Dong Hyun Sinn, Hyo Keun Lim
Ultrasonography.2022; 41(3): 519.     CrossRef
The Principle of Contrast-enhanced Ultrasound and the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma
Hyo-Jin Kang, Jae Young Lee, Jeong Min Lee
Korean Journal of Abdominal Radiology.2022; 6(1): 12.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound for the diagnosis of hepatocellular carcinoma in adults with chronic liver disease
Mirella Fraquelli, Tin Nadarevic, Agostino Colli, Cristina Manzotti, Vanja Giljaca, Damir Miletic, Davor Štimac, Giovanni Casazza
Cochrane Database of Systematic Reviews.2022;[Epub]     CrossRef
Imaging Features of Hepatocellular Carcinoma in the Non-Cirrhotic Liver with Sonazoid-Enhanced Contrast-Enhanced Ultrasound
Sheng Chen, Yi-Jie Qiu, Dan Zuo, Shuai-Nan Shi, Wen-Ping Wang, Yi Dong
Diagnostics.2022; 12(10): 2272.     CrossRef
Sonazoid™ versus SonoVue® for Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Contrast-Enhanced Ultrasound in At-Risk Individuals: A Prospective, Single-Center, Intraindividual, Noninferiority Study
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Yunhee Choi, Ijin Joo, Joon Koo Han
Korean Journal of Radiology.2022; 23(11): 1067.     CrossRef
New Ultrasonographic Techniques to Differentiate Hepatic Masses: Contrast-Enhanced Ultrasound and Super-Resolution Ultrasound
Woo Kyoung Jeong
Clinical Ultrasound.2022; 7(2): 72.     CrossRef