Diagnostic criteria of perfluorobutane-enhanced ultrasonography for diagnosing hepatocellular carcinoma in high-risk individuals: how is late washout determined?
Hyo-Jin Kang, Jung Hoon Kim, Jeongin Yoo, Joon Koo Han
Ultrasonography. 2022;41(3):530-542.   Published online 2021 Dec 17     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21172
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development and Comparison of Prediction Models Based on Sonovue- and Sonazoid-Enhanced Ultrasound for Pathologic Grade and Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma
Rui Zhang, Di Li, Yanlin Chen, Wenxin Xu, Wenwen Zhou, Manxia Lin, Xiaoyan Xie, Ming Xu
Ultrasound in Medicine & Biology.2024; 50(3): 414.     CrossRef
Contrast-Enhanced Ultrasound With Perfluorobutane for Hepatocellular Carcinoma Diagnosis: Comparison of Imaging Phases and Diagnostic Criteria
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Jung Hoon Kim, Jiwon Park
American Journal of Roentgenology.2024;[Epub]     CrossRef
Intra-individual comparison of Sonazoid contrast-enhanced ultrasound and SonoVue contrast-enhanced ultrasound in diagnosing hepatocellular carcinoma
Danxia Guo, Weijun Wan, Xiumei Bai, Rong Wen, Jinbo Peng, Peng Lin, Wei Liao, Weiche Huang, Dun Liu, Yuye Peng, Tong Kang, Hong Yang, Yun He
Abdominal Radiology.2024;[Epub]     CrossRef
2022 Korean Liver Cancer Association-National Cancer Center Korea Practice Guidelines for Imaging Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: What’s New?
Ijin Joo, Jeong Min Lee, Young Hwan Koh, Sang Hyun Choi, Sunyoung Lee, Jin Wook Chung
Korean Journal of Radiology.2023; 24(1): 1.     CrossRef
Conversion Strategy for LI-RADS Category 5 Observations across Versions 2014, 2017, and 2018
Stacy M. Goins, Robert G. Adamo, Eric Lam, Andreu F. Costa, Christian B. van der Pol, Jean-Paul Salameh, Haben Dawit, Matthew D. F. McInnes, Mustafa R. Bashir
Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines From the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Radiology.2023; 24(6): 482.     CrossRef
Modified CEUS LI-RADS using Sonazoid for the diagnosis of hepatocellular carcinoma
Katsutoshi Sugimoto, Naohisa Kamiyama, Tatsuya Kakegawa, Hiroshi Takahashi, Takuya Wada, Masakazu Abe, Yu Yoshimasu, Hirohito Takeuchi, Takao Itoi
Ultrasonography.2023; 42(3): 388.     CrossRef
Nomogram based on Sonazoid contrast-enhanced ultrasound to differentiate intrahepatic cholangiocarcinoma and poorly differentiated hepatocellular carcinoma: a prospective multicenter study
Shuo Wang, Jundong Yao, Kaiyan Li, Hong Yang, Shichun Lu, Guangzhi He, Wei Wu, Wen Cheng, Tianan Jiang, Hong Ding, Xiang Jing, Yuanyuan Yan, Fangyi Liu, Jie Yu, Zhiyu Han, Zhigang Cheng, Shuilian Tan, Xin Li, Jianping Dou, Yunlin Li, Erpeng Qi, Yiqiong Zh
Abdominal Radiology.2023; 48(10): 3101.     CrossRef
Perfluorobutane-Enhanced Ultrasound for Characterization of Hepatocellular Carcinoma From Non-hepatocellular Malignancies or Benignancy: Comparison of Imaging Acquisition Methods
Seungchul Han, Se Woo Kim, Sungeun Park, Jeong Hee Yoon, Hyo-Jin Kang, Jeongin Yoo, Ijin Joo, Jae Seok Bae, Jeong Min Lee
Ultrasound in Medicine & Biology.2023; 49(10): 2256.     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines from the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Abdominal Radiology.2023; 7(1): 1.     CrossRef
Sonazoid-enhanced ultrasonography for noninvasive imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: special emphasis on the 2022 KLCA-NCC guideline
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Se Woo Kim
Ultrasonography.2023; 42(4): 479.     CrossRef
Diagnosis of hepatocellular carcinoma using Sonazoid: a comprehensive review
Woo Kyoung Jeong
Journal of Liver Cancer.2023; 23(2): 272.     CrossRef
The Principle of Contrast-enhanced Ultrasound and the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma
Hyo-Jin Kang, Jae Young Lee, Jeong Min Lee
Korean Journal of Abdominal Radiology.2022; 6(1): 12.     CrossRef
Sonazoid™ versus SonoVue® for Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Contrast-Enhanced Ultrasound in At-Risk Individuals: A Prospective, Single-Center, Intraindividual, Noninferiority Study
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Yunhee Choi, Ijin Joo, Joon Koo Han
Korean Journal of Radiology.2022; 23(11): 1067.     CrossRef