Contrast-enhanced ultrasonography-based renal blood perfusion in brain-dead donors predicts early graft function
Weiming He, Yuguang Xu, Chaoyang Gong, Xiaozhen Liu, Yuqiang Wu, Xi Xie, Jiazhen Chen, Yi Yu, Zhiyong Guo, Qiang Sun
Ultrasonography. 2023;42(4):532-543.   Published online 2023 Apr 19     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.23006
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Application of ultrasound in early prediction of delayed graft function after renal transplantation
Jing Jia, Bei Wang, Yixuan Wang, Yue Han
Abdominal Radiology.2024;[Epub]     CrossRef